© Copyright 2012 Kartclub Eefde


Sponsor Clubpas:

Huisreglement Karting Eefde

Volg de link hieronder om het huisreglement van Karting Eefde in te zien. Wij zijn als club te gast bij Karting Eefde , graag zien we dan ook dat deze regels nageleeft worden.

ENTER

Wedstrijddagen

Op de wedstrijddagen mogen de motoren pas na 11.00uur gestart worden.

Dit ivm wettelijke regelgeving mbt organiseren van wedstrijden op de kartbaan.

Bij niet in acht nemen van deze regel is DQ het gevolg.

Op 24 maart as houden we om 14.00 uur een ledenvergadering. De punten die we behandelen staan hieronder.

Mocht er iets in de agenda niet bijstaan maar wel aan de orde moet komen graag bericht via

Info@kartclubeefde.nl .


Ledenvergadering 24 maart 2013 om 14.00 uur. Locatie kantine Karting Eefde


1. Financiële situatie:

Dit wordt medegedeeld tijdens de vergadering.

2. Verdeling Cadetjes-klasse

Er is weer besloten om met 2 groepen Cadetjes te gaan rijden dit jaar. Verdeling Cadet 1 en 2 voor de training en kwalificatie dmv lootjes.

3. Bandenkeuze :

We zijn bezig met het importeren van banden als club om de kosten van de kartsport laag te houden.

De eerste banden zijn binnen en zullen worden getest. Op de vergadering word bekend welke het worden.

4. Wel/geen vrije klasse

Op dit moment geen Vrije Klasse. Er komt een test of het in de toekomst wel kan ivm geluid. Ook de RKR heeft dezelfde regels als kartclub.

Deze heeft op de kalender staan dat deze welgaat rijden, maar totaal niet zeker.

5. Introductie fair play motor:

Honda 160 motor met verzegeling en speciale koppeling.

6. Cadetjes GP4/NK-Sprint – andere specificaties:

Alle motoren onverzegelt vallen onder de NK-Sprint reglement.

7. Vrijwilligers?:

Er hebben zich al een aantal mensen aangeboden om te helpen tijdens de racedagen. Vrijwilligers op de baan zijn altijd welkom. Óók zullen de mensen op de baan scherper toezien op VALSE STARTS! (kruipen).

8. Technische controle:

Dit jaar zullen we controle’s uitvoeren op motoren. Er zijn binnen de club mensen met specifieke kennis van type motoren. Deze zullen eventuele geconstateerde afwijkingen doorgeven aan de wedstrijdleiding! Eventueel bestaat de mogelijkheid om een motor te testen op een vermogensbank.

Voorkeuring is ook mogelijk.        

9. Verzegeling motoren:

De kartclub Eefde heeft zegels laten maken die toepasbaar worden op gecontroleerde motoren.

10. Reglement kartclub Eefde:

Graag willen we de rijders en ouders erop attenderen dat we als club een aantal nieuwe regels hebben toegevoegd.

Betreffende punt 4 van het Algemeen en Sportief reglement. Zie http://www.kartclubeefde.nl/reglementen.html .

11. Vlaggen:

Blauwe vlag word alleen op het rechte stuk bij startfinish gegeven.

Dit jaar word ook de zwarte vlag met oranje bol voor materiaalpech gegeven. Geen DQ, maar niet meer de baan op na reparatie.

 

Bestuur Kartclub Eefde.